Dossieroverzicht

In het menu dossier worden de openstaande en afgeronde dossiers van de medewerker getoond.  Wanneer er bij een medewerker nog geen verzuim is geregistreerd, is de button voor inzage van dossiergegevens niet beschikbaar. Welke gegevens getoond worden is afhankelijk van de inrichting en rechten van de gebruiker.

 

1. Klik op het dossier, deze is alleen beschikbaar wanneer er actief of afgerond dossier aanwezig is.
2. Alle dossier worden getoond in het dossieroverzicht. Het actieve of meeste recente afgerond dossier wordt bovenaan getoond. Het dossier kleurt blauw wanneer deze is geselecteerd. De volgende informatie wordt getoond:

 • Startdatum dossier
 • Dossiertype, bijvoorbeeld verzuim, zwangerschap, geboorteverlof et cetera.
 • Dossiernummer
 • mceclip2.png Beschikking toegevoegd
 • mceclip3.png Samengesteld dossier

3. Een afgerond dossier wordt gemarkeerd met de tekst (afgerond). Het dossier heeft een einddatum gekregen. Wanneer met de muis de startdatum wordt aangewezen, wordt er een informatieballon getoond met de volgende informatie: 

 • Juridische entiteit van de medewerker.
 • Contracturen
 • Startdatum dienstverband
 • Personeelsnummer.

4. De tabbladen van het geselecteerde dossier. 
5. Deze lijn toont een ziekteperiode van 104 weken. Rood toont de doorlopen periode en groen is de resterende ziekteperiode. De plaats van de map gaat mee met de ziekteperiode. 

 • mceclip4.png Dossier is openstaand
 • mceclip5.png Dossier is afgerond
 • mceclip6.png Afgeronde taak in betreffende week, wijs met de muis de button aan voor meer informatie over de taak. 

overzicht.jpg

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0