Ticket aanmaken

Via Zendesk kan er een ticket worden aangemaakt door ingelogde gebruikers.

Wij maken gebruik van drie soorten aanvraagformulieren:

  • Vraag: een vraag stellen of een wens indienen
  • Incident: er is een probleem in de applicatie
  • Privacy en security incident: er is mogelijk sprake van een privacy en security incident

Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in. Een gedetailleerde aanvraag geeft ons supportteam
de mogelijkheid de aanvraag direct goed te keuren om in behandeling te nemen. 

De melden zijn verplicht om in te vullen mits (optioneel) achter het veld wordt getoond. 

Het ticket wordt op basis van de aangeleverde informatie geprioriteerd door ons support team. 

Prioriteit Beschrijving Impact Voorbeeld
Hoog Bedrijfskritieke functies zijn geblokkeerd Gehele organisatie SaaS-dienst niet beschikbaar, geen ziekmeldingen kunnen invoeren, security- of privacyincident
Normaal Niet bedrijfskritieke functies zijn geblokkeerd Gehele organisatie Verloningsproces kan niet voltooid worden voor meerdere werknemers, protocol of taak wordt niet actief, meerdere werknemers niet zichtbaar, meerdere gebruikers hebben inlogproblemen, dienstverlening voor meerdere werknemers kan niet worden uitgevoerd a.g.v. probleem met koppeling.
Laag Niet bedrijfskritieke functies zijn geblokkeerd Enkele gebruiker Inlogprobleem, kan document niet openen, werknemer niet zichtbaar

 

Als een ticket onvoldoende informatie bevat, wordt het ticket niet goedgekeurd om in behandeling te nemen. De supportmedewerker zal om aanvullende informatie vragen. Hiervan ontvang je per e-mail bericht.

Als een ticket in zijn informatie volledig wordt bevonden, dan wordt deze goedgekeurd om in behandeling te worden genomen. Je ontvangt hiervan een een e-mail ter bevestiging. 

Je ontvangt geen e-mail wanneer je een ticket hebt verzonden.

 

1. Klik op 'Een aanvraag indienen'.

mceclip0.png

2. Maak een keuze uit

  • Vraag: een vraag stellen of een wens indienen
  • Incident: er is een probleem in de applicatie
  • Privacy en security incident: er is mogelijk sprake van een privacy en security incident

mceclip1.png

3. Afhankelijk van je keuze worden er vervolgvragen gesteld. Binnen een vraag, kan na het geven van een antwoord direct vervolg velden worden getoond welke je kan selecteren. Als voorbeeld het veld 'Categorie'. In het voorbeeld wordt het 'Casemanagementportaal' gekozen'. 

mceclip2.png

4. Klik op 'Terug', wanneer een onjuiste keuze is gemaakt.

5. Selecteer een antwoord om verder te gaan.

mceclip3.png

6. Vul een passend onderwerp in.

7. Er basis van het ingevulde onderwerp worden er help artikelen getoond. Klik om deze te raadplegen.

8. Vul een zo'n volledig mogelijke beschrijving in. Denk hierbij aan de genomen stappen in de applicatie, het huidige resultaten en wat je had verwacht.Maak gebruik van de opmaak mogelijkheden waaronder het invoegen van een afbeelding via mceclip0.png

9. Overige documenten kunnen als bijlage worden toegevoegd aan het ticket.

10. Klik op 'Verzenden' om het ticket op te slaan. 

mceclip4.png

11. Navigatie naar de startpagina of het overzicht van alle tickets.

12. Aanvraag/ticketnummer.

13. Onderwerp van het ticket

14. Op gegeven beschrijving van het ticket.

15. Mogelijkheid om nieuwe informatie aan het ticket toe te voegen.

16. Status van het ticket en ingevulde ticketvelden.

2022-03-22_10-24-34.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0