Inloggen als medische gebruiker

Om als medische gebruiker inzage te krijgen in de medische dossiers is het noodzakelijk toegang te hebben tot het medische portaal. Na de eerste registratie is het medische portaal nog niet beschikbaar. De medische gebruiker moet het BIG nummer registreren om toegang te krijgen. Daarnaast is het mogelijk andere gebruikers te autoriseren onder de verantwoordelijkheid van de medische gebruiker. 

 

1. Open een portaal en klik op het profiel.
2. Klik op Mijn account.

 

bignummer1.jpg

3. Klik op BIG registratie.
4. Vul het bignummer in. Het systeem controleert de geldigheid in combinatie met de voorletters en achternaam van de gebruiker. Een groene vink wordt getoond, wanneer de controle succesvol is uitgevoerd.

De voorletters en achternaam van de gebruiker moeten exact overeenkomen met de gegevens uit het BIG register


5. Vink een gebruiker aan, waaraan taken gedelegeerd mogen worden en vul begin- einddatum in.
6. Klik op Opslaan om de gegevens te bewaren. Het medische portaal is beschikbaar.

 

bignummer2.jpg

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0