Dashboard

Het dashboard is de startpagina en toont, naast de navigatiekolommen, de meeste relevante informatie voor een gebruiker. De informatie is aanklikbaar. Welke informatie wordt getoond is afhankelijk van de inrichting. In onderstaande uitleg worden de veel voorkomende functies toegelicht.

1. Klik op het Dashboard om deze te openen.

Nr. Item Toelichting Actie
1 Navigatiekolom Beschikbare menu's/functionaliteiten Klik op een menu om deze te openen
2 Zoekfunctie Zoeken naar medewerkers Klik  en zoek op achternaam, geboortedatum of personeelsnummer
3. Recent bekeken Overzicht van recent bekeken dossiers Klik om een overzicht te openen en klik om een dossier te openen
4. Concepten Overzicht van in concept opgeslagen dossieritems Klik om het overzicht te openen en klik op een item om deze in te zien
5. Med. preventief dossier toevoegen Medisch preventief dossier toevoegen aan medewerker Klik om een dossier toe te voegen
6.  Medisch dossier toevoegen Medisch dossier toevoegen aan medewerker Klik om een dossier toe te voegen
7. Helpfunctie Helpfunctie toont de meest relevante instructie Klik om de helpfunctie te openen
8.  Account instellingen Accountinstellingen waaronder Big registratie Klik om het menu te openen 
9. Portaal Mogelijk om te switchen tussen de portalen Klik om een overzicht van portalen te openen
10. Mijn Afspraken voor vandaag Toont de afspraken en afspraaklocatie Klik op ene afspraak om het afspraakdossier te openen
11. Statistieken Statistieken van de organisatie. Wijs met de muis een veld aan voor meer informatie. Uitgebreide statistieken zijn op te vragen via het rapportageportaal
12. Openstaande dossiers Naam medewerker, startdatum dossier en dossiertype Klik om het dossier te openen
13. Verzuimpercentage Verzuimpercentage van afgelopen 2 weken  
14. Laatste dossieracties Dossieractie, datum, tijd en naam medewerker Klik om het dossier te openen
15. Ontvangen e-mail Naam eigenaar e-mail, datum, tijd en onderwerp Klik om het dossier te openen en e-mail in dossierindeling te raadplegen. 

dashboard_medisch.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0