Accountinstellingen

Na het inloggen opent zich rechts bovenaan een menu voor de accountinstellingen. 

mceclip0.png Informatie button, klik om informatie over de pagina te openen.
mceclip1.png Taalinstelling, klik om een andere taal te selecteren
mceclip2.png Instellingen, dit item wordt in dit artikel verder toegelicht. 
mceclip5.png Uitloggen, klik om uit te loggen

In dit artikel wordt het menu Instellingen verder toegelicht.

Mijn gegevens

Het is mogelijk de personalia en identificatiegegevens als medewerker zelf te wijzigen. 

1. Klik op Instellingen.
2. Klik op Mijn gegevens.

mijn_gegevens.jpg

3. Wijzig de personalia gegevens of vul deze aan.

mijn_gegevens2.jpg

4. Wijzig de identificatiegegevens of vul deze in.
5. Klik op Opslaan om de gegevens te bewaren. 

mijn_gegevens3.jpg

Mijn gebruikersgegevens

In het menu Mijn gebruikersgegevens is het mogelijk het wachtwoord te wijzigen. Tevens kan een mobiel nummer worden toegevoegd voor de twee staps verificatie. 

1. Klik op Instellingen.
2. Mijn gebruikersgegevens.

mijn_gebruikergegevens1.jpg

3. Uw gebruikersnaam wordt getoond
4. Vul het nieuwe wachtwoord twee keer in.
5. Vul hier alleen een telefoonnummer in, wanneer een sms verzonden moet worden voor de twee staps verificatie.
6. Om de gegevens te wijzigen moet het huidige wachtwoord als bevestiging worden ingevuld.
7. Klik op Opslaan om de gegevens te bewaren. 

mijn_gebruikergegevens2.jpg

Google authenticator

In het menu Google Authenticator kan de Google authenticatie geactiveerd of gedeactiveerd worden. Tevens is een reset van de sleutel mogelijk. Een reset wordt gebruikt wanneer de het apparaat is verloren.

1. Klik op Instellingen.
2. Klik op Google authenticator.

Google1.jpg

3. Wanneer de Google authenticator nog niet in gebruik is, kan deze worden geactiveerd.

Google2.jpg

4. Scan met de Google authenticator app de QR code of vul de gegevens handmatig in. Na het scannen is de Google authenticator geactiveerd.
5. Klik op Deactiveren om Google authenticator te deactiveren.
6. Klik op Sleutel resetten om een nieuwe sleutel en QR code te genereren. 

Google3.jpg

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0