Beschikbaarheid muteren

Het is mogelijk om de beschikbaarheid te bewerken. Als er beschikbaarheid is toegevoegd met een herhaling, dan wordt er eerst gevraagd of het gehele patroon gewijzigd moet worden of alleen de geselecteerde beschikbaarheid.

Als het gehele patroon gewijzigd moet worden, moet er rekening mee gehouden worden dat de wijziging ook met terugwerkende kracht wordt doorgevoerd tot en met de begindatum van het patroon. Bij grote wijzigingen kan het verstandig zijn om het bestaande patroon te voorzien van een einddatum en een nieuwe beschikbaarheidspatroon toe te voegen.

 

1. Navigeer naar het Agenda portaal | Agenda.
2. Dubbelklik op de beschikbaarheid die bewerkt moet worden.

beschikbaarheid14.jpg


3. Wanneer het een beschikbaarheid met een herhaling/patroon betreft, wordt onderstaande vraag gesteld. Klik op Ja om het gehele patroon te bewerken. Klik op Nee om alleen de geselecteerde beschikbaarheid te bewerken. 

beschikbaarheid15.jpg

4. Wanneer er voor wordt gekozen om het gehele patroon te wijzigen, wordt het veld met de Herhaling vrijgegeven. Indien hiervoor niet is gekozen, wordt bij het veld Herhaling de waarde Eenmalig getoond. 
5. Klik op Verwijderen om de beschikbaarheid te verwijderen.
6. Wijzig de beschikbaarheid en klik op Opslaan om de gegevens te bewaren.

beschikbaarheid16.jpg

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0