Ontwikkelingen BlueVi

Mocht je aanwezig zijn geweest tijdens onze VIP-dag of tijdens het webinar op 21 mei dan ben je al goed op de hoogte! In deze update beschrijven we met welke ontwikkelingen we momenteel bezig zijn op productniveau. De 3 onderwerpen die onze hoofdfocus momenteel hebben zijn: Elektronisch Medisch Dossier, Public API’s en Geavanceerde Planning.

Elektronisch Medisch dossier

Het Elektronisch Medisch Dossier dat wordt ontwikkeld voor medische gebruikers (bedrijfsartsen, taakgedelegeerden, medische secretariaat, etc) is ingedeeld in drie fasen. Graag willen we je in dit artikel bijpraten over deze grote en mooie ontwikkeling!

Dashboard

Wat is het?
Het dashboard voor de medische gebruiker is zodanig opgebouwd dat na inloggen direct de afspraken van vandaag zijn te zien met de informatie die ik voor die dag nodig heb. Vanuit dit overzicht kan ik eenvoudig informatie over de betreffende afspraak of medewerker inzien of opvragen. Tevens kan ik vanuit hier ook de Wizard starten waarmee ik in enkele stappen eenvoudig mijn afspraak kan afronden.

Wat is de status?
Dit onderdeel van het Elektronisch Medisch Dossier is gereed.

Wizard

Wat is het?
Met behulp van de wizard wordt een medisch gebruiker stap voor stap door een afspraak (consult) geleid en wordt alleen die informatie gevraagd die op dat moment van belang is. Hierdoor bespaar je als gebruiker veel tijd, omdat de wizard weet welke informatie nodig is en je niet zelf hoeft te zoeken naar de juiste velden over de verschillende tabbladden. Het idee van deze wizard is ontwikkeld in samenwerking met en getoetst bij een groep bedrijfsartsen.

Wat is de status?
Dit onderdeel van het Elektronisch Medisch Dossier bevindt zich in de optimalisatie fase waarin testbevindingen worden verwerkt.

Dossier

Wat is het?
Het laatste onderdeel dat wordt ontwikkeld is het onderdeel Dossier. In het dossier wordt alle relevante informatie op een overzichtelijke manier vastgelegd door de medische gebruiker, direct vanuit de wizard of direct vanuit het dossier zelf. Voor dit onderdeel hebben we reeds interviews gehad met gebruikers over de wenselijke werking. In aanvulling om deze informatie goed te vertalen en uit te werken staat een Design Sprint gepland in de tweede week van juli. In deze week gaat een team van Visma Verzuim in samenwerking met relevante gebruikers (o.a. bedrijfsartsen en taakgedelgeerden) aan de slag om een prototype te ontwikkelen voor dit onderdeel. Op basis van dit prototype en de feedback wordt het dossier ontwikkeld.

Wat is de status?
De verwachting is dat dit laatste onderdeel eind van dit jaar wordt afgerond en optioneel kan worden afgenomen. Goed om te weten is dat dit een vernieuwing van het medische dossier betreft. Fase 1 en 2 zullen al eerder beschikbaar zijn voor jou als gebruiker in combinatie met het medische dossier zoals onderdeel van de kern van DWC.

Public API’s

Wat is het?
Application Programming Interface (API) is de communicatieverbinding tot een systeem, zoals BlueVi. Het is de ingang voor de communicatie en bepaalt de regels voor de communicatie.

Voor wie is het?
Een API is een voordeel voor klanten die zelf controle over hun data willen houden en (complexe) integraties met Visma Verzuim willen maken.

Wat zijn de voordelen?

Wat kun je met een Public API?
Een API fungeert als een brug tussen twee systemen, zodat ze met elkaar kunnen communiceren. Wanneer een systeem gegevens wil uitwisselen met een ander systeem, gebruikt het de API om verzoeken te versturen en antwoorden te ontvangen. Via de API kunnen verschillende acties worden uitgevoerd, zoals:

 • Aanleveren: Nieuwe gegevens naar BlueVi sturen.
 • Muteren: Bestaande gegevens in BlueVi wijzigen.
 • Verwijderen: Bestaande gegevens in BlueVi verwijderen.
 • Ophalen: Gegevens opvragen uit BlueVi.

Een belangrijk onderdeel is de API-documentatie omdat het beschrijft welke acties mogelijk zijn, welke gegevens nodig zijn, en in welk formaat deze gegevens moeten worden verzonden en ontvangen. Deze documentatie fungeert als een menu waaruit de andere partij kan kiezen wat het wil doen. Door deze documentatie te volgen, weet je precies hoe je met BlueVi kan communiceren via de API en hoe dit allemaal in zijn werk gaat.

Voor welke onderdelen worden Public API’s ontwikkeld?
Momenteel worden de volgende onderdelen ontwikkeld. In de toekomst zullen we blijven kijken welke onderdelen van toegevoegde waarde zijn om ook middels API’s uit te wisselen.

 • Werkgeverdata
 • Werknemerdata
 • Verzuim
 • Verrichtingen
 • Taken
 • Dossiers
 • Dossiersinhoud
 • Afspraken

Wat is de status?
Wij ontwikkelen per onderdeel per endpoint. Ondanks dat al een groot gedeelte van de onderdelen gereed zijn, verwachten we eind juli de beschreven onderdelen volledig gereed en operationeel te hebben.

 


Geavanceerde Planning & Agenda

Wat is het?
Dit onderdeel maakt het voor planners heel eenvoudig om de agenda’s van bedrijfsartsen te beheren en het biedt de mogelijkheid zeer efficiënt met de kostbare tijd van bedrijfsartsen om te gaan. Voor dit onderdeel is inmiddels een prototype ontwikkeld. Dit prototype is getoetst op dinsdag 28 mei door 10 deelnemers van de usergroup die zich specifiek voor dit onderdeel hadden ingeschreven. De reacties zijn heel positief en de verzamelde feedback wordt verwerkt door de Product Owners en ontwikkelaars.

Wat is de status?
In de maanden juni, juli en augustus wordt dit onderdeel gebouwd waarbij het prototype inclusief de feedback van de klanten de basis is. Na de zomervakantie wordt dit onderdeel getest met gebruikers. Na een geslaagde test kan dit onderdeel optioneel worden afgenomen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1