Herstelcode resetten medische gebruiker | Tip VZS

Wanneer een medische gebruiker niet meer de beschikking heeft over zijn of haar tweefactor en de herstelcode, is dit sinds een aantal maanden eenvoudig op te lossen. Voorheen moest er een nieuw account aangemaakt worden. Dat is niet meer nodig, waardoor de beheerder en medische gebruiker snel verder kunnen na het resetten van de herstelcode. Heb je de optie van het sleuteltje achter de gebruikers niet in de beheerdersrol? Zet dan even rolpermissie 3.8 Herstelcode resetten aan in de rol via de applicatie instellingen.

Zie voor meer informatie dit helpartikel.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0