Cockpit

ALGEMEEN

De cockpit is een functionaliteit waarbij je items aan een dossier kan toevoegen. Denk hierbij aan:

 • Notities
 • Documenten
 • Uploads
 • Raadplegen en bewerken dossieritems
 • Ondertekening documenten

Naast het toevoegen van items, zoals notities kunnen deze via de cockpit ook worden geraadpleegd of gewijzigd. 

De cockpit kan worden geopend met de button mceclip0.png , deze is beschikbaar wanneer het tabblad Taken of Dossier is geopend van het dossier. Tevens wordt de cockpit geopend wanneer  er op bijvoorbeeld een plus wordt geklikt binnen een dossierindeling. 

In dit artikel wordt het volgende nader toegelicht:

COCKPIT OVERZICHT

1. Klik op een button op een notitie, document of upload  toe te voegen.
2. Er wordt een standaard indeling getoond van de cockpit. Selecteer naar wens een andere schermindeling.
3. Afhankelijk van de keuze gemaakt bij punt 1, worden er gegevens getoond om in te vullen. Dit wordt verder toegelicht in de volgende artikelen.
4. Een tekstveld met opmaak mogelijkheden. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een sjabloon, wordt de voorgedefinieerde tekst getoond. 

5. Wanneer een dossieritem wordt gedeeld met een medewerker, wordt deze informatiebalk getoond. 
6. Buttons voor het opstellen van een item. Dit wordt verder toegelicht in de volgende artikelen. 
7. De laatst toegevoegde dossieritems binnen het dossier. Maak gebruik van de buttons om:

Button Toelichting
mceclip1.png Item bewerken
mceclip2.png Inhoud van het item mailen
mceclip3.png Open en dichtklappen van het item

8. Maak gebruik van de filters om te filteren op type en soort item. 

cockpitoverzicht.jpg

NOTITIE TOEVOEGEN

1. Klik op Notitie.
2. Selecteer een notitie soort, afhankelijk van de inrichting en rechten wordt een notitiesoort getoond.
3. Als er een vastgestelde dossierindeling is, wordt deze al gevuld. Wijzig deze indien nodig.
4. De informatieknop toont welke rollen leesrechten hebben op het geselecteerde notitiesoort.
5. Selecteer, indien nodig, een notitiesjabloon.
6. De aanmaakdatum wordt standaard gevuld.
7. De titel wordt mogelijk automatisch gevuld, wijzig indien nodig.
8. Vink de optie aan wanneer de werkgever de notitie mag wijzigen. 
9. Stel de notitie op.
10. Wanneer deze informatiebalk wordt getoond, wordt het item gedeeld met de medewerker.
11. Gebruik de buttons om:

 • Nieuw: De notitie annuleren of in concept opslaan en een nieuwe notitie toevoegen.
 • Afdrukken: De notitie te laten afdrukken.
 • Opslaan: De notitie opslaan en een volgende item aanmaken. De cockpit blijft geopend.
 • Opslaan en sluiten: De notitie opslaan en de cockpit te sluiten.

notitietoevoegen.jpg

DOCUMENT TOEVOEGEN

1. Klik op Document.
2. Selecteer een documentsoort, afhankelijk van de inrichting en rechten wordt een documentsoort getoond.
3. Als er een vastgestelde dossierindeling is, wordt deze al gevuld. Wijzig deze indien nodig. 
4. De informatieknop toont welke rollen leesrechten hebben op het geselecteerde documentsoort.
5. Selecteer, indien nodig, een documentsjabloon, in dit voorbeeld is hier voor gekozen.
6. De aanmaakdatum wordt standaard gevuld.
7. De titel wordt mogelijk automatisch gevuld, wijzig indien nodig.
8. Vink de optie aan wanneer de werkgever het document mag wijzigen.
9. Vink de optie aan om het document ter ondertekening aan te bieden aan de medewerker in het medewerkerportaal.
10. Vink de optie aan om het document ter ondertekening aan te bieden aan de werkgever.

11. Maak het document aan, in dit voorbeeld is er gebruik gemaakt van een sjabloon.
12. Wanneer deze informatiebalk wordt getoond, wordt het item gedeeld met de medewerker.
13. Gebruik de buttons om:

 • Nieuw: Het document annuleren of in concept opslaan en een nieuw document toevoegen.
 • Afdrukken: Het document afdrukken.
 • Opslaan: Het document opslaan en een volgende item aanmaken. De cockpit blijft geopend.
 • Opslaan en sluiten: Het document opslaan en de cockpit sluiten.

documenttoevoegen.jpg

UPLOAD TOEVOEGEN

1. Klik op Upload.
2. Selecteer een upload soort.
3. Selecteer een dossierindeling, waarbinnen het document moet worden opgeslagen.
4. De informatieknop toont welke rollen leesrechten hebben op de geselecteerde upload.
5. De aanmaakdatum wordt automatisch gevuld.
6. Geef de upload een titel, deze wordt getoond in de dossierindeling.
7. Klik om een document toe te voegen, het is mogelijk meerdere documenten toe te voegen. Deze worden niet gebundeld en als een apart item aangemaakt. 

upload1.jpg

8. De upload wordt getoond.
9.Gebruik de button om:

 • Nieuw: De upload annuleren of in concept opslaan en een nieuw upload toevoegen.
 • Opslaan: De upload opslaan en een volgende item aanmaken. De cockpit blijft geopend.
 • Opslaan en sluiten: De upload opslaan en de cockpit sluiten.

upload2.jpg

RAADPLEGEN EN BEWERKEN DOSSIERITEMS

Vanuit de cockpit is het ook mogelijk om dossier items te raadplegen en te bewerken.

1. Alle documenten en notities worden getoond op volgende van aanmaakdatum. Maak gebruik van de filters om te filteren op specifieke items.
2. Klap alle dossieritems uit om alle informatie direct te kunnen raadplegen.
3. Klik op bewerken om een item te bewerken.
4. Wijzig de gegevens naar wens.
5. Klip op Opslaan of Opslaan en sluiten om de gegevens te bewaren.

raadplegen1.jpg

ONDERTEKENING DOCUMENTEN

Het is mogelijk om een medewerker en of werkgever een opgesteld document te laten ondertekenen. Bij het opstellen van het document kunnen de hiervoor beschikbare opties worden aangevinkt.

In de situatie waarbij alleen de medewerker moet tekenen, wordt het opgestelde document voor de medewerker aangeboden in het medewerkerportaal. Het document is voor de werkgever zichtbaar in het menu Te ondertekenen door werknemer

In de situatie waarbij de werkgever en werknemer moet tekenen, wordt het opgestelde document voor de werkgever aangeboden in het dossier en in het menu Te ondertekenen documentenlijst. Wanneer de werkgever het document heeft ondertekend, wordt het aangeboden aan de medewerker via het medewerkerportaal. 

1. Klik op Documenten.
2. Stel het document op en vink de opties aan voor het ondertekenen van een document.

mceclip0

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0