Dossier

ALGEMEEN

In het tabblad Dossier wordt het HR dossier van de medewerker getoond. Een dossier bestaat uit verschillende dossierindelingen. Deze indelingen worden ingericht door de beheerder of worden automatisch toegevoegd, bijvoorbeeld in de situatie van het versturen van en e-mail vanuit het dossier. De beheerder bepaald welk type bestanden kunnen worden toegevoegd. In onderstaand voorbeeld wordt een voorbeeld inrichting toegelicht. Deze kan afwijken van de werkelijkheid.

In dit artikel worden de volgende functionaliteiten toegevoegd:

DOSSIEROVERZICHT

1. Klik op het tabblad Gegevens.
2. Klik op Dossier.
3. Het dossier is opgebouwd uit verschillende dossierindelingen. Elke indeling heeft zijn eigen naam. In onderstaand voorbeeld de dossierindeling 'Documenten'.
4. In een dossierindeling worden de notities of documenten getoond met de volgende gegevens:

  • Titel: Titel van het item
  • Concept: Ja, het item is als concept opgeslagen. Nee, item is definitief opgeslagen.
  • Type: de naam van het notitiesoort/documentsoort.
  • Soort: het item is een notitie, document of upload.
  • Datum: Datum toegevoegd.
  • Gebruiker: Naam gebruiker die het item heeft toegevoegd.

Klik op het item om deze te openen.

Beschikbare buttons:

Buttons Toelichting
mceclip0.png Item verwijderen
mceclip1.png Item mailen
mceclip2.png

Blauw: item gelezen. Rood: item ongelezen

mceclip0

Rood: item moet door werkgever ondertekend worden. Groen: item is ondertekend

mceclip1

Notitie toevoegen

mceclip2

Document toevoegen

mceclip4.png

Document uploaden

5. Bij enkele dossierindelingen kan er snel een document of notitie worden toegevoegd. In dit voorbeeld een notitie. De cockpit wordt in de notitie geopend. 

6. De buttons Cockpit, Email en Vragenlijst worden in betreffende artikelen nader toegelicht. 

dossieroverzicht1.jpg

ITEMS TOEVOEGEN AAN HET DOSSIER

Om items toe te voegen aan het dossier kan er gebruik worden gemaakt van de cockpit. Welke items toegevoegd kunnen worden is afhankelijk van de inrichting en de rechten van de gebruiker. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van de buttons bij de verschillende dossierindelingen. 

1. Klik op het tabblad Gegevens.
2. Klik op Dossier.
3. Klik op de Cockpit, om vanuit de cockpit een item toe te voegen aan het dossier.
4. Klik op de buttons van de verschillende dossierindelingen op de cockpit te openen in documenten, notities of upload. 

mceclip6.png

ITEM RAADPLEGEN

Items kunnen worden geraadpleegd. Welke items kunnen worden geraadpleegd, is afhankelijk van de inrichting en de rechten van de gebruiker.

1. Klik op het tabblad Gegevens.
2. Klik op Dossier.
3. Klik op een item. Het item wordt gedownload of wordt geopend in de Cockpit waar deze kan worden gelezen. 

mceclip7.png

ONDERTEKENEN VAN EEN DOCUMENT

Het is mogelijk dat bij het opstellen van een document de optie is aangevinkt dat een werkgever een handtekening moet plaatsen op een document. De te ondertekenen documenten worden getoond in het hiervoor bestemde overzicht. Het document wordt tevens getoond in het dossier van de medewerker. De te ondertekenen documenten is zichtbaar door mceclip0.png

1. Klik op de gegevens.
2. Klik op Dossier.
3. Klik op de rode pen om het document te ondertekenen.

ondertekenen2.jpg

4. Het document wordt geopend in een PDF viewer. Lees het te ondertekenen document door en plaats met de muis een handtekening.
5. Klik op Opnieuw om de handtekening te verwijderen en een nieuwe te plaatsen.
6. Klik op Ondertekenen op het document met handtekening op te slaan. 
7. Klik op Terug om het scherm te sluit en terug te keren naar het dossier. 

ondertekenen1.jpg

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0