Gegevens

ALGEMEEN

De gegevens van een medewerker worden ingevuld door de werkgever of door de medewerker via het medewerker portaal. Afhankelijk van inrichting en de rechten van de gebruiker worden er gegevens getoond en kunnen er wijzigingen worden aangebracht. 

In dit artikel worden de volgende functionaliteiten toegelicht:

 • Gegevensoverzicht
 • Gegevens wijzigen (informatie volgt z.s.m)
 • Communicatie (de)blokkeren
 • Medewerkerprofiel toevoegen (informatie volgt z.s.m)
 • Adres raadplegen en toevoegen (informatie volgt z.s.m)
 • Communicatiemiddelen raadplegen en toevoegen (informatie volgt z.s.m)
 • Ziekteverzekering raadplegen en toevoegen (informatie volgt z.s.m)
 • Bankgegevens raadplegen (informatie volgt z.s.m)
 • Opleidingen raadplegen en toevoegen (informatie volgt z.s.m)
 • Voogd raadplegen en toevoegen (informatie volgt z.s.m)

GEGEVENS OVERZICHT

1. Bij het openen van een medewerker worden de stamgegevens van de medewerker getoond. Klik op de neerwaartse pijl om meer gegevens te tonen. Wijs met de muis de icoontjes aan, in een informatieballon wordt de betekenis er van getoond.
2. Het tabblad gegevens wordt geopend.
3. De personalia en contactgegevens van de medewerker.
4. Het dienstverband wordt getoond.

Beschikbare buttons:

Button Toelichting
mceclip1.png Navigeren door de dienstverbanden
mceclip2 Dienstverband wijzigen
mceclip3.png Dienstverband toevoegen

In het artikel Dienstverbanden is inhoudelijk informatie over het dienstverband te raadplegen.
5. De adresgegevens van de medewerker.

Beschikbare buttons:

Button Toelichting
mceclip2 Adres wijzigen
mceclip3.png Adres toevoegen

6. Klik op wijzigen om de volgende items te kunnen wijzigen/toevoegen:

 • Medewerker account (de)blokkeren
 • Personalia 
 • Identificatiegegevens
 • Medewerkerprofielen
 • Adressen
 • Communicatiemiddelen
 • Ziekteverzekering
 • Legitimatie
 • Bankgegevens
 • Opleidingen
 • Voogd

mdgegevens.jpg

COMMUNICATIE (DE)BLOKKEREN

In enkele situaties, bijvoorbeeld bij overlijden, is het wenselijk om de communicatie naar het medewerker portaal te blokkeren. Wanneer de medewerker wordt geblokkeerd, dan wordt er geen documenten/notities meer gedeeld met het medewerkerportaal. Het automatisch versturen van vragenlijsten worden dan tevens geblokkeerd. Het medewerkerportaal is in deze situatie niet geblokkeerd. 

1. Klik op het tabblad gegevens.
2. Klik op Wijzigen.

blokkeren1.jpg

3. De communicatie staat standaard aan.

blokkeren2.jpg

4. Vink de optie aan om de communicatie te blokkeren.
5. Klik op Opslaan om de gegevens te bewaren. 

blokkeren3.jpg

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0