Taken

ALGEMEEN

Het taakoverzicht toont taken die uitgevoerd moeten worden binnen het medewerker dossier. Dit kunnen taken zijn welke toegevoegd worden via een ingericht protocol, wanneer een medewerker bijvoorbeeld in dienst komt of taken die handmatig zijn toegevoegd door een gebruiker. Er zijn mogelijk ook licht grijze taken zichtbaar, dit zijn taken waar de gebruiker leesrechten op heeft, maar niet verantwoordelijk voor de uitvoer er van.

In dit artikel worden onderstaande functionaliteiten toegelicht:

TAAK OVERZICHT

1. Klik op medewerker gegevens
2. Klik op het tabblad Taken, het taakoverzicht wordt geopend. 
3. De openstaande taken zijn taken waarvan de startdatum in het verleden of van de huidige datum is, waarbij de status nog niet is afgerond. de taken moeten nog uitgevoerd worden.
De volgende informatie wordt getoond:

  • Titel van de taak.
  • Naam van de gebruiker die de taak heeft toegevoegd. Wanner er geen naam wordt getoond, is de taak automatisch toegevoegd vanuit het ingerichte protocol
  • Startdatum van de taak.
  • Uitvoeren voor is de datum wanneer een taak uitgevoerd moet worden. De uitvoerdatum wordt bepaald door de inrichting die de beheerder heeft gemaakt. 

4. De toekomstige taken kunnen optioneel worden getoond. Hierin worden de taken getoond waarvan de startdatum van de taak in de toekomst ligt. 
5. Afgeronde taken kunnen optioneel worden getoond. Hierin worden de taken getoond met de status 'Afgerond'. De velden Afgerond door en afgerond op, toont door welke gebruiker op welke datum de taak is afgerond. 
6. Met deze buttons kunnen optioneel de geannuleerde taken, afgeronde taken en taken in de toekomst getoond worden.
7. Taak toevoegen, hiermee kan een taak worden toegevoegd aan het dossier. Welke taken kunnen worden toegevoegd is afhankelijk van de inrichting. 
8. De buttons Cockpit, Email en Vragenlijst worden in betreffende artikelen nader toegelicht. 

mwtaken1.jpg

TAAK AFRONDEN

1. Klik op medewerker gegevens
2. Klik op het tabblad Taken, het taakoverzicht wordt geopend. 
3. Klik op de af te ronden taak, het is mogelijk meerdere taken tegelijk af te ronden. Het vinkje achter de taak wordt getoond.
4. Klik op Afronden om de geselecteerde taken af te ronden. De taken worden getoond in het overzicht Afgeronde taken.

mwtakenafronden.jpg

TAAK ANNULEREN

1. Klik op medewerker gegevens
2. Klik op het tabblad Taken, het taakoverzicht wordt geopend. 
3. Klik op de te annuleren taak, het is mogelijk meerdere taken tegelijk te annuleren. Het vinkje achter de taak wordt getoond.
4. Klik op Annuleren om de geselecteerde taken te annuleren. De taken worden getoond in het overzicht Geannuleerde taken.

mwtakenannuleren.jpg

TAAK DOCUMENT OPSTELLEN

De button Document opstellen wordt getoond wanneer de beheerder aan een taak een document heeft gekoppeld. Dit document kan worden ingevuld vanuit de taak.

1. Klik op medewerker gegevens
2. Klik op het tabblad Taken, het taakoverzicht wordt geopend. 
3. Klik op de taak waarvan een document opgesteld kan worden. Het vinkje achter de taak wordt getoond.
4. Klik op Document opstellen.  Het gekoppelde en in te vullen document wordt geopend in de cockpit. Let op: Na het opstellen van het document wordt de taak niet afgerond!

mwtakendocument

TAAK TOEVOEGEN

Het is mogelijk om een taak aan het takenoverzicht toe te voegen. Welke taken toegevoegd kunnen worden is afhankelijk van de inrichting die de beheerder heeft gemaakt. Dit geldt ook over de uit te voeren datum.

1. Klik op het tabblad Gegevens.
2. Klik op het tabblad Taken, om het overzicht van de taken te openen.
3. Klik op Taak toevoegen.

taaktoevoegen1.jpg

4. Klik om een overzicht van de te selecteren taken te openen. 
5. Klik om de kalender te openen en een startdatum te selecteren. Deze kan ook handmatig worden ingevoerd.
6. De taaknaam wordt automatisch als titel gebruikt, wijzig deze indien nodig.
7. Vul, indien nodig een omschrijving in. De omschrijving wordt getoond in een tekstballon wanneer de taak wordt aangewezen met de muis. 
8. Klik op Opslaan om de taak toe te voegen aan het overzicht. Afhankelijk van de gekozen startdatum, wordt de taak getoond in de openstaand of toekomstige taken. 

taaktoevoegen2.jpg

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0