In dienst melding met tussenkomst medewerker

ALGEMEEN

Binnen het HR portaal kan een nieuwe medewerker in dienst worden genomen. Het is, bij de in dienst melding, mogelijk om de medewerker zijn eigen persoonsgegevens te laten invullen. Dit kan alleen indien er gebruik wordt gemaakt van het medewerkersportaal.

In deze instructie wordt toelichting gegeven op het in dienst melden met tussenkomst van een medewerker.

IN DIENST MELDEN

1. Navigeer naar het HR portaal en klik op Nieuwe indienstmelding.
2. De optie Handmatig, zonder tussenkomst van de medewerker is niet aangevinkt.
3. Vul de personalia gegevens in.

  • Speciaal contracttype is in de situatie waarbij bijvoorbeeld geen BSN opgevraagd mag worden. 

4. Klik op Opslaan om de gegevens te bewaren.

Indienst

De medewerker ontvangt een e-mailbericht op het opgegeven e-mailadres, waarmee het medewerkersportaal wordt geactiveerd en de medewerker de persoonsgegevens kan aanvullen. 

 

Wanneer de medewerker de persoonsgegevens heeft aangevuld, kan de indienst melding worden afgerond. 

 

REMINDER STUREN VOOR AANVULLEN MEDEWERKERGEGEVENS

Wanneer een nieuwe indienstmelding is aangemaakt en het verzoek naar de medewerker is gestuurd om de medewerkergegevens aan te vullen, is het mogelijk de medewerker een reminder te sturen.

 

1. Navigeer naar hetIn HR portaal | Dashboard.
2. Klik op betreffende medewerker om een reminder te versturen.

reminder.jpg

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0