Indienstmelding afronden

ALGEMEEN

De indienstmelding kan worden afgerond wanneer de medewerker zijn gegevens heeft aangevuld. Dit is in de situatie waarbij er bij een nieuwe indienstmelding gekozen is voor de optie 'met tussenkomst van de medewerker'.  De af te ronden in dienstmeldingen worden getoond in het menu en op het dashboard. 

IN DIENST MELDING AFRONDEN

1. Navigeer naar het HR portaal en klik in het dashboard op de naam van de medewerker of maak gebruik van het menu Indienst melding afronden om het overzicht van af te ronden in dienstmeldingen te openen en een medewerker te selecteren.


indienstafronden.jpg

De medewerker gegevens worden geopend. 

2. Medewerkergegevens
3. Vul de gegevens van het dienstverband verder aan. Afhankelijk van de inrichting, worden gegevens automatisch ingevuld.

indienstafronden2.jpg


4. Vul de gegevens van het dienstverband verder aan. Afhankelijk van de inrichting, worden gegevens automatisch ingevuld.
5. Het bruto uurloon wordt op basis van de loonschalen uit de CAO berekend op basis van leeftijd, functiejaren en functie. Een eventuele fuwam toeslag kan worden ingevuld. Het totaal van het bruto toont het totoal van het bruto uurloon en de fuwam toeslag.
6. Vink de optie Bovenschalig salaris aan, om zelf een afgesproken bruto uurloon in te vullen. Deze wordt niet meegenomen met de loonsverhogingen vanuit de CAO.
7. Vink, indien van toepassing, de optie Subsidie aan en vul een bedrag per uur in.
8. Controleer de loonheffingskorting.
9. Klik op opslaan in de in dienst melding af te ronden. 

indienstafronden3.jpg

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0