Admin portaal

Signalering voor einddatum van contract

In het Admin portaal is het vanaf nu mogelijk om een signaal te ontvangen wanneer het einde van het dienstverleningscontract nadert. Hiermee wordt de gebruiker tijdig geattendeerd wanneer een werkgever uit het contract loopt en de dienstverlening dus eindigt. Het signaal dat kan worden ingesteld is Einddatum contract dienst verlening. Verder kan het aantal dagen voordat het contact afloopt, worden ingevoerd. Zo wordt gewaarborgd dat het signaal tijdig wordt verstuurd.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1