Algemene wijzigingen

Export dossier optimalisatie

Klik hier om naar het artikel te gaan. 

Taakomschrijving getoond in overzicht Openstaande taken

Per taak is het mogelijk een taakomschrijving toe te voegen. In het dossier van de medewerker is het mogelijk om deze taakomschrijving in te zien door te hoveren (muis bewegen) over de taak in tabblad Taken. Echter, in het overzicht Openstaande taken was dit nog niet mogelijk. Deze functionaliteit is vanaf nu aanwezig in dit overzicht. Dit geeft de gebruiker snel extra inzicht over de betreffende taak.

 

mceclip0.png

 

Medische termen functionaliteit toegevoegd aan veld Lopende afspraken en werkzaamheden

Wanneer een medewerker wordt ziek gemeld in Visma Verzuim DWC is het mogelijk extra toelichting in te voeren in het veld Lopende afspraken en werkzaamheden. Dit is later te wijzigen in het tabblad Gegevens. Vanaf deze release kunnen in dit veld geen medische termen meer worden toegevoegd. Het bleek dat dit veld met regelmaat werd gebruikt om het verzuim met medische termen toe te lichten. Dit is uiteraard niet de functie van dit invoerveld.

Hoe medische termen kunnen worden beheerd is hier te lezen.

mceclip5.png

Herstelpercentage bij Ziek uit dienst altijd 0%

Wanneer een werknemer hersteld wordt gemeld met reden ziek uit dienst, is het herstelpercentage vanzelfsprekend 0%. Dit percentage kon nog gewijzigd worden. Vanaf deze release is dit niet meer mogelijk en is het herstelpercentage altijd 0% in geval van ziek uit dienst. Mocht rolpermissie Toon verzuimverloop in arbeidsongeschiktheidspercentage ipv herstelpercentage aan staan, dan wordt het percentage in arbeidsongeschiktheid getoond. 
Deze verandering is zowel in het casemanagement- als het werkgeverportaal doorgevoerd.

 

 

Structureel functioneel beperkt en No risk toegevoegd aan het logboek

Op medewerkerniveau is onder beschikkingen het tabblad Vangnet te vinden. In geval van een een medewerker met een ziekte of handicap, kunnen hier de opties Structureel functioneel beperkt en No risk worden geselecteerd. Vanaf nu worden wijzigingen in deze twee opties ook vastgelegd in het logboek. Achteraf is dus in te zien wanneer deze opties zijn geselecteerd of niet.

 

mceclip2.png

 

Registraties in logboek uitgebreid voor het werknemerportaal

Het was al mogelijk om de individuele uitnodiging van een medewerker in het logboek van de medewerker terug te zien. Deze registraties zijn vanaf nu uitgebreid.
In het admin portaal kunnen medewerkers van een werkgever in één keer worden uitgenodigd middels de optie Werknemer (in)activeren en uitnodigen onder Werknemerportaal. Wanneer dit wordt gedaan, is dit vanaf nu ook in te zien in het logboek op werknemerniveau.
Dit is eveneens het geval wanneer een medewerker wordt uitgenodigd nadat een notitie in het medewerkerdossier is toegevoegd. Dit is in te richten in het admin portaal.
Ten slotte wordt in het logboek nu vastgelegd dat de toegang is ingetrokken en geactiveerd.

 

mceclip3.png

 

Veld Actief verwijderd bij het toevoegen van een afwezigheid

In Mijn account is het mogelijk om je afwezigheid te registeren en een vervangende gebruiker aan te wijzen.
Het vinkje Actief is hierbij verwijderd. Wanneer een afwezigheid wordt toegevoegd, wordt deze automatisch als actief gezien wanneer de datum in de afwezigheidsperiode valt.
Voor de reeds bestaande afwezigheidsregistraties die op actief stonden, blijven deze ook actief. Wanneer bestaande afwezigheidsregistraties op inactief stonden (vinkje Actief was niet geplaatst), blijven deze niet actief. Hier zal een nieuwe registratie voor moeten worden gedaan.

mceclip4.png

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0