Algemene wijzigingen

Wijziging signaal X dagen na eerste verzuimdatum

Het signaal X dagen na eerste verzuimdatum werd onterecht verstuurd bij gesloten dossiers. Dit is vanaf deze release opgelost. Het signaal wordt vanaf nu dan ook niet meer verstuurd naar geannuleerde en gesloten dossiers. 

Het kan zijn dat dit signaal met terugwerkende kracht alsnog verstuurd is, indien dit nog niet gebeurd was, voor actieve dossiers. 

 

Update WAZO-formulier

Het WAZO-formulier heeft een update gekregen. Vanaf nu wordt het meest recente UWV-formulier getoond, waarin ook Aanvullend geboorteverlof en Betaald ouderschapsverlof zijn opgenomen.

mceclip3.png

 


Naast deze verbetering zijn we bezig met het updaten van het kunnnen versturen van de Digipoort-melding (optie Digipoort - Wazo verlof). Dit is nog in behandeling en verwachten we binnenkort te releasen.

 

mceclip4.png

 

 

Reset tweefactorauthenticatie voor werknemerportaal gebruikers beschikbaar

Voor Visma Verzuim DWC is het vanaf deze release mogelijk om als hoofdgebruiker de tweefactorauthenticatie voor werknemerportaal gebruikers te resetten.
Bij verlies of verandering van telefoon van de werknemer, kan de tweefactorauthenticatie opnieuw ingesteld worden. De medewerker kan daarna kiezen voor de tweefactorauthenticatie methode, Google Authenticator of SMS, en deze instellen

Wanneer de werknemer toegang heeft tot het werknemersportaal, kan de hoofdgebruiker middels de knop MFA resetten de wizard openen om de tweefactorauthenticatie te resetten.
Deze wizard bestaat uit 3 stappen:

  • Procedure
  • Controle
  • Tijdelijke herstelcode

Procedure
In stap 1 wordt de procedure uitgelegd om de tweefactorauthenticatie te resetten voor de betreffende medewerker. Door aan te vinken dat je de procedure hebt gelezen en akkoord bent, kan je verder naar stap 2.

Controle
Stap 2 betreft de controle en is de belangrijkste stap in de wizard. Hier dient de applicatiebeheerder te controleren of deze daadwerkelijk te maken heeft met de betreffende medewerker. Dit kan gedaan worden aan de hand van controlevragen die in deze stap worden getoond.

Tijdelijke herstelcode
In stap 3 wordt de herstelcode gegenereerd en getoond aan jou als applicatiebeheerder. Deze kan aan de medewerker worden verstrekt. Deel deze code op een veilige manier, bijvoorbeeld mondeling. De medewerker kan de code vervolgens invoeren in Mijn Account en de tweefactorauthenticatie opnieuw instellen.

 

Tabblad Werknemerportaal verbeterd
Op het tabblad Werknemerportaal is vanaf nu de status te zien waaruit je kunt opmaken of de mewerker toegang heeft tot het werknemerportaal of niet, of dat deze misschien is ingetrokken. Verder zijn de gebruikersnaam, het e-mailadres en de startdatum van het werknemerportaal toegevoegd.
Ten slotte zijn de knoppen om de toegang te beheren op een duidelijkere plek geplaatst.

 

mceclip0.png

Werknemer heeft (nog) geen toegang

 

mceclip0.png

Werknemer heeft toegang

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1