Configuratie en registratie betaald ouderschapsverlof

Zoals je hebt kunnen lezen in dit artikel, is het vanaf deze release ook mogelijk om in Visma Verzuim DWC het betaald ouderschapsverlof vast te leggen conform de wettelijk vastgestelde voorwaarden.

Dit is met een rolinstelling in te richten. Hieronder lees je meer over de configuratie en het vastleggen van het betaald ouderschapsverlof in Visma Verzuim DWC

De update van het nieuwe WAZO-formulier met de vooraf ingevulde gegevens voor het betaald ouderschapsverlof wordt in de release van januari opgeleverd.

Digipoort
Het kunnen versturen van de WAZO-melding richting UWV zal in de release van januari ondersteund worden middels de Digipoort-koppeling. Maak je nog geen gebruik van de UWV-koppeling? Neem dan contact op met uw consultant.

Configuratie een registratie in Visma Verzuim DWC

Betaald ouderschap kan in zowel het casemanagementportaal als het werkgeverportaal worden ingesteld.

Dit gaat als volgt:
In het Admin-portaal is onder Basisgegevens >Dossiertypes de optie Betaald ouderschapsverlof toegevoegd. Hier kan de functionaliteit voor de dossiers worden geactiveerd.
Verder is in dit portaal onder Toegangsbeheer > Rollen > Rol bewerken eveneens de optie toegevoegd. Betaald ouderschap dossier is nu te vinden onder het onderdeel Meldingen onder zowel Casemanagement als Werkgever. Hiermee kan de betreffende rol toegang krijgen tot de functionaliteit.

Door vanuit deze rol te gaan naar Dossiers en meldingen kan er worden gekozen voor Betaald ouderschapsverlof. De betreffende medewerker kan worden gevonden via het zoekveld, waarna de registratie kan worden gedaan.
In het dossier van de betreffende medewerker zijn onder tabblad Betaald ouderschapsverlof de gegevens van de aanvraag in te zien en kan er eventueel een nieuwe aanvraag worden gedaan.

 

Afbeelding 1: Basisgegevens >Dossiertypes

mceclip1.png

 

Afbeelding 2: Toegangsbeheer > Rollen > Rol bewerken > Meldingen

mceclip3.png

 

Afbeelding 3: Dossiers en meldingen > Overige dossiers > Betaald ouderschapsverlof 

mceclip4.png

 

Afbeelding 4: Betaald ouderschapsverlof melden

mceclip6.png

 

Afbeelding 5: Dossier medewerker > tabblad 'Betaald ouderschapsverlof'

mceclip7.png

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0