Nieuwe functionaliteit: Betaald ouderschapsverlof

Op 2 augustus 2022 is de nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof ingegaan. Ouders met een arbeidsovereenkomst hebben recht op 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Zij krijgen in dat geval een uitkering van 70% van het dagloon van UWV.

Vanaf deze release is het, naast Visma Verzuim VZS, ook in Visma Verzuim DWC mogelijk het betaald ouderschapsverlof vast te leggen conform de wettelijk vastgestelde voorwaarden.

De belangrijkste punten op een rij

  • Betaald ouderschapsverlof duurt minimaal 1 en maximaal 9 werkweken.
  • Ouders moeten het verlof opnemen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind of binnen 1 jaar na opname in het gezin, als het om een adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen 8 jaar is.
  • Niet opgenomen werkweken betaald ouderschapsverlof kunnen ouders nog wel opnemen als onbetaald ouderschapsverlof.
  • De uitkering betaald ouderschapsverlof kan worden aangevraagd, nadat minimaal 1 keer het aantal uren van de werkweek verlof is opgenomen.
  • De uitkering voor betaald ouderschapsverlof is een WAZO-uitkering. De aanvraag doe je als werkgever achteraf bij het UWV (via de Verzuimmelder of Digipoort).

Voor meer informatie over het betaald ouderschapsverlof kan je terecht op de website van het UWV.

Hoe je de functionaliteit in Visma Verzuim DWC kan configureren, lees je in dit artikel.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0