Algemene wijzigingen

Mogelijkheid om domeinnaam en e-mailadres per partner aan te passen

Voor partners die whitelabelling afnemen van Visma Verzuim DWC is het mogelijk om een andere domeinnaam (url) dan https://login.dotweb.cloud/ te gebruiken. Voorheen werd deze gewijzigde domeinnaam ook gebruikt als e-mailadres bij e-mails die werden verzonden vanuit de applicatie. Dan eindigde het e-mailadres op deze zelfgekozen domeinnaam, bijv. @partnernaam.nl.

Vanaf deze release is het mogelijk om voor dat e-mailadres een andere domeinnaam te kiezen dan voor de domeinnaam van de applicatie. Daarnaast is er een derde optie toegevoegd, waar een e-mailadres kan worden opgegeven voor niet afgeleverde e-mails, het zogenaamde Return-Path. Wanneer e-mails niet afgeleverd kunnen worden, kunnen deze naar dit door de partner vastgestelde e-mailadres worden verzonden.

Door bovenstaande nieuwe mogelijkheden, kan je je omgeving meer personaliseren. Verder vergroot het de herkenning en het vertrouwen richting gebruikers en de ontvangers van de e-mails. Een bijkomend voordeel is dat het helpt te voorkomen dat e-mails als spam worden aangemerkt.
Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat er in het DNS van deze domeinnaam ook aanpassingen nodig zijn om te voorkomen dat de email als spam aangemerkt wordt.

WAZO-formulier verbeterd

In Visma Verzuim DWC is het mogelijk om een aanvraag te doen voor een WAZO-uitkering en deze te versturen naar het UWV. Dit aanvraagformulier is verbeterd doordat er bepaalde velden al worden vooringevuld.
Op het moment dat het WAZO-formulier geselecteerd wordt en er sprake is van Aanvullend geboorteverlof is dit veld automatisch aangevinkt. Daarnaast is de geboortedatum van het kind reeds gevuld. Verder is het aantal weken geboorteverlof vooringevuld met het aantal weken geregistreerd in het geboorteverlof dossier minus 1 week regulier geboorteverlof.

Hiermee worden de velden van het formulier (linkerzijde) automatisch vooringevuld met de beschikbare gegevens. Het document (rechterzijde) wordt in de volgende release geupdate.


Anciënniteitsdatum toegevoegd aan sidebar

In de verticale balk aan de zijkant (sidebar) is de anciënniteitsdatum toegevoegd. Dit betreft, in geval van overname, de datum dat de medewerker in dienst is gekomen van de rechtsvoorganger. Wanneer er een anciënniteitsdatum gevuld is voor het dienstverband, wordt de tooltip in de sidebar veranderd naar Indiensttredingsdatum (zie afbeelding).

mceclip1.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0