Algemene wijzigingen

Afzender SMS veranderd naar VismaVerzuim

De SMS functionaliteit van de mobiele telefoon is één van de tweefactorauthenticatie methodes om in te kunnen loggen in Visma Verzuim DWC. Voorheen werd deze verstuurd met afzender DotwebCloud. Vanaf nu is dit aangepast naar VismaVerzuim.

Afwezigheid automatisch geactiveerd

Wanneer een gebruiker afwezig is, kunnen de taken en autorisatie worden overgenomen door een andere gebruiker. Het instellen van deze afwezigheid kan worden gedaan in Mijn account middels Afwezigheid toevoegen. Hierbij was het noodzakelijk om het vinkje Actief aan te hebben staan om de afwezigheid ook daadwerkelijk te laten plaatsvinden. Deze werd regelmatig door gebruikers vergeten, waardoor de taken niet werden overgenomen in de afwezigheidsperiode.
Vanaf nu wordt het vinkje automatisch geplaatst wanneer de afwezigheid wordt gewijzigd of voor de eerste keer ingesteld. Dit voorkomt dat taken niet worden overgenomen.

Verbeteringen in registratie geboorteverlof

Als Visma Verzuim willen we blijven voldoen aan richtlijnen die het UWV stelt. Een voorbeeld hiervan is deze aanpassing in de registratie van het geboorteverlof. In het casemanagementportaal en werkgeverportaal kan geboorteverlof worden vastgelegd en verstuurd naar het UWV.
Vanaf nu is de ingangsdatum van het verlof in te voeren en kan het geboorteverlof alleen worden aangevraagd na geboorte van het kind. Verder is in de applicatie verduidelijkt dat de eerste week het regulier geboorteverlof betreft en de weken 2 t/m 6 tot het aanvullende geboorteverlof behoren.

 

mceclip0.png

Security blijvend van belang in Visma Verzuim DWC

De afgelopen periode is er naast bovenstaande ontwikkelingen ook veel aandacht besteed aan de veiligheid van de applicatie. Deze hoeveelheid werk is uitgevoerd aan de ‘achterkant’. Gezien de complexiteit en het feit dat dit niet zichtbaar is voor jou als gebruiker, wordt dit niet beschreven in de releasenotes.

Meer informatie over het belang van veiligheid en hoe we dit laten terugkomen in de roadmap, lees je hier in deel drie van de toelichting op de roadmap.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0